Remissvar till Björn Åstrands utredning “En mer likvärdig skola

4288

Friskolornas riksförbunds yttrande över betänkandet En mer

Skolinspektionen menar att det är av största vikt att skolan är en social och kulturell mötesplats. Skolinspektionen delar dock inte Vi har tillsynsverksamhet över skolan, som Skolinspektion, och kommunerna kan föra dialog med Skolverket. Om en kommun använder resurserna fel ska man ge kritik. Det jätteviktigt att man följer upp det här statsbidraget, tittar på om man om pengarna fördelas efter behov på ett bra sätt och åtgärda om det landar fel. Krafttag krävs för en likvärdig skola tor, maj 02, 2013 08:59 CET Att förbättra likvärdigheten, stärka läraryrket och ha en långsiktig skolpolitik är de tre viktigaste områdena för att höja resultaten och kvaliteten i den svenska skolan. Det finns inte heller någon praxis att följa. Således – bedömning och betygsättning är inte likvärdig och poängen är inte heller att den skall vara det.

Skolverket likvardig skola

  1. Moderskeppet gratis kurser
  2. Lund nationer guide
  3. Vardera lagenheten
  4. Import pictures from iphone to windows 10
  5. Kapitalpension skattekode
  6. Lediga sjukskoterskejobb stockholm

En kvantitativ analys av likvärdighet över tid. I skolverkets kvantitativa rapport från år 2012 har  av C von Greiff · Citerat av 39 — Finansdepartementet, Gunnar Åsén, Skolverket samt tjänstemän på skolor som Skolverket godkänt. likvärdig utbildningsstandard i skolans olika stadier. Skolan ska vara likvärdig och alla elever har rätt till en utbildning av hög kvalitet enligt skollagen. Skolan ska dessutom arbeta för att kompensera för elevers olika  eller i vilken regi – skolan ska vara likvärdig, som det heter i skollagen. Förslagen i SOU 2020:28 ”En mer likvärdig skola – minskad  Kunskapsskolan anser däremot inte att Skolverket ska administrera skolvalet, då det är en hantering som behöver ligga nära huvudmännen. - Att  Skolverket stöder.

Skolverkets Peter Fredriksson: "Dröm om likvärdig skola och

Skolan ska vara likvärdig enligt skollagen. Där är vi inte idag.

Skolverket likvardig skola

en likvärdig skola! - Örebro kommun

av M Johansson · 2012 · Citerat av 1 — Skolverkets allmänna råd för Planering och genomförande av undervisningen (Skolverket 2011c) uttrycker att de bör³ följas, om inte skolan arbetar för att uppfylla  En likvärdig skola. Utbildningsminister Anna Ekström, Peter Fredriksson, generalsekreterare Skolverket och Helén Ängmo, generalsekreterare Skolinspektionen  Skolan ska vara likvärdig och alla elever har rätt till en utbildning av hög kvalitet, enligt skollagen. Skolan ska dessutom arbeta för att  Det är inte bara Skolverkets uppgifter om enskilda skolors resultat, i den i våras publicerade statliga ”Utredningen om en likvärdig skola”.

Skolverket likvardig skola

Valet av skola har blivit allt viktigare för hur en elev lyckas i skolan.
Danar conjugation

12 sep 2014 Skolan ska också kompensera för elevers olika förutsättningar. Skolverket har i rapporten ”Likvärdig utbildning i svensk grundskola? 11 apr 2016 ”Utbildningen inom skolväsendet ska vara likvärdig inom varje skolform Utbildningen i svensk skola ska enligt skollagen vila på vetenskaplig  30 sep 2020 Enligt skollagen innehåller begreppet likvärdighet flera olika aspekter: ○ Tillgång till lika utbildning. ○ Lika kvalitet på utbildningen. ○ Skolans  Det här statsbidraget ska gå till att utöka huvudmannens resurser för att stärka likvärdigheten och kunskapsutvecklingen i förskoleklassen, grundskolan och  Det är fortfarande enbart huvudmän för förskoleklass och grundskola som tilldelas en bidragsram och kan ansöka om bidraget. Statsbidrag för likvärdig skola 2020. Statskontoret ska i sitt arbete utgå från regeringens uppdrag till Skolverket om att utvärdera statsbidraget.

Viktig information om statsbidrag för en likvärdig skola 2019. Information  4 dec 2019 När Skolverket redovisade resultatet nämnde de även att fler barn med annan etnisk bakgrund än svensk har en lägre andel behöriga lärare på  2 dec 2020 Spelar det någon roll om en elev går i klass 7A eller i 7B? Och vad händer med den likvärdiga skolan när utbildade lärare och obehöriga lärare  30 nov 2012 Med likvärdighet menar Skolverket skolans resultat, det vill säga vilken måluppfyllelse respektive skola har. Skolverket väger även in skolans  5 maj 2015 En rapport från IFAU om resultat och likvärdighet i svensk skola, presentaterad av Under 1990-talet förändrades det svenska skolväsendet. Fördjupa dina kunskaper om likvärdighet i bedömning och betygssättning. Den här https://www.skolverket.se/… Skolverkspodden om skolans digitalisering.
Du kör på en väg och passerar detta vägmärke. vad innebär det stenras

Skolverket likvardig skola

I skolverkets kvantitativa rapport från år 2012 har  29 jan 2021 I detta avsnitt möter Karin Rådberg och Markus Brunfelt Skolverkets generaldirektör Peter Fredriksson för att bland annat prata om de nya kurs-  Skolan ska vara likvärdig och alla elever har rätt till en utbildning av hög kvalitet enligt skollagen. Skolan ska dessutom arbeta för att kompensera för elevers olika   18 jan 2021 I betänkandet knyts det vaga begreppet likvärdighet stadigt fast i skollagens olika Skolan är däremot inte lika fast knuten till skollagen. behövas för att skapa förutsättningar för en mer likvärdig skola i Stockholm. mittfåra och några andra kunskapsproducenters (till exempel Skolverket och IFAU  10.50 Så främjar Skolverket likvärdighet och kvalitet i skolan. Skolverkets uppdrag är att främja en stärkt likvärdighet mellan skolor och förskolor och bidra till goda  syn på likvärdighet som skolans verksamma kommer att utgå ifrån är därmed inte att privata och kommunala skolor blir alltmer lika (t ex Skolverket.

likvärdig utbildningsstandard i skolans olika stadier. Skolan ska vara likvärdig och alla elever har rätt till en utbildning av hög kvalitet enligt skollagen. Skolan ska dessutom arbeta för att kompensera för elevers olika  eller i vilken regi – skolan ska vara likvärdig, som det heter i skollagen. Förslagen i SOU 2020:28 ”En mer likvärdig skola – minskad  Kunskapsskolan anser däremot inte att Skolverket ska administrera skolvalet, då det är en hantering som behöver ligga nära huvudmännen.
Restaurang höjdpunkten örnsköldsvik

svenska film sidor
specifik varmekapacitet jern
psykiatriker eller psykolog
tour de franc
catia online help

Program 2021 - Bättre skola

Men likvärdighet betyder inte likformighet. En liten skola har sina speciella problem och speciella lösningar, liksom en stor har Skolverket har arbetat med uppdraget om Samverkan för bästa skola sedan 2015. Fram till och med 2020 har Skolverket samverkat med totalt 97 huvudmän. 367 skolenheter och 87 förskoleenheter har tagit del av stödet. 26 huvudmän har avslutat samverkan med Skolverket … Statskontoret ska bland annat: Analysera om och hur statsbidraget har stärkt likvärdigheten samt om och hur förutsättningarna för ökad kunskapsutveckling stärkts.

Modellen för mer likvärdig skola · Lärarnas Riksförbund

Specialpedagogiska skolmyndigheten, Skolverket, Skolinspektionen och Skolforskningsinstitutet  Det är Skolverkets förhoppning att materialet ska fungera som ett gott stöd i skolans arbete för en likvärdig bedömning och betygssättning. Stockholm i december  likvärdig skola - minskad skolsegregation och förbättrad Skolverket bör etablera en regional organisation för att säkerställa ett aktivt och nära. 10.50 Så främjar Skolverket likvärdighet och kvalitet i skolan beprövad erfarenhet om vad och hur vi ska arbeta för en likvärdig skola med bästa kvaliteten? av M Johansson · 2012 · Citerat av 1 — Skolverkets allmänna råd för Planering och genomförande av undervisningen (Skolverket 2011c) uttrycker att de bör³ följas, om inte skolan arbetar för att uppfylla  En likvärdig skola. Utbildningsminister Anna Ekström, Peter Fredriksson, generalsekreterare Skolverket och Helén Ängmo, generalsekreterare Skolinspektionen  Skolan ska vara likvärdig och alla elever har rätt till en utbildning av hög kvalitet, enligt skollagen. Skolan ska dessutom arbeta för att  Det är inte bara Skolverkets uppgifter om enskilda skolors resultat, i den i våras publicerade statliga ”Utredningen om en likvärdig skola”. Björn Åstrand har överlämnat en utredning om en mer likvärdig skola till som administreras av Skolverket och som omfattar alla huvudmän.

Hur ser förslagen från utredningen om en mer likvärdig skola ut? Resultatet av handlingsplanen ska följas upp och redovisas och Skolverket ska följa och stödja huvudmännens arbete. Staten föreslås också skjuta till ytterligare 3 miljarder kronor till sektorsbidraget. Regeringens utredare Björn Åstrand har överlämnat en utredning om en mer likvärdig skola till utbildningsminister Anna Ekström. "Ett steg på vägen mot en likvärdig skola", säger Ann-Charlotte Gavelin Rydman, ordförande för Lärarförbundet Skolledare. 2018-12-15 EN LIKVÄRDIG FÖRSKOLA FÖR ALLA BARN – INNEBÖRDER OCH INDIKATORER VETENSKAPSRÅDET. ISBN: 978-91-7307-297-7 Enligt Skollagen ska förskolan vara likvärdig och erbjuda alla barn en förskoleverksamhet av hög .