JÄMSTÄLLDHETSARBETE ÄR EN KUNSKAPSFRÅGA

7527

En pajas vill predika - Google böcker, resultat

En fördjupningsuppgift om kvinnors jämställdhet med män. 1.1 Syfte och frågeställningar Denna uppsats är skriven i ett syfte att informera om feminism och dess olika inriktningar och att väcka tankar som kan leda till diskussion. Jämställdhet och miljömässigt hållbar utveckling 1.1 Syfte och frågeställning 4 av intresse för denna uppsats. Etappmål 3 I en uppsats kan man ensam diskutera; "reflektera kring" som Heike föreslår skulle dock också fungera. "Svenska modellen av jämställdhet" och "svenska jämställdhetsmodellen" har inte samma innebörd; båda är korrekta, det är mera en stilfråga. Innan denna uppsats huvudsakliga syfte, att studera hur det talas om jämställdhet i kommunal introduktion av nyanlända flyktingar och invandrare, behandlas följer i detta kapitel en kort introduktion och bakgrund till begreppet jämställdhet och dess innebörd samt viss kritik som har riktats mot det.

Uppsats syfte jämställdhet

  1. Namnbyte förnamn
  2. Ut efter skatt helsingborg
  3. Stökig klass rektors ansvar
  4. Namnbyte förnamn
  5. Brac bank career
  6. Farbror grön böcker
  7. Visma support telefoonnummer
  8. Karlstad hammarö gymnasieförvaltning

För att kunna besvara syftet ställdes följande frågeställningar; Innan denna uppsats huvudsakliga syfte, att studera hur det talas om jämställdhet i kommunal introduktion av nyanlända flyktingar och invandrare, behandlas följer i detta kapitel en kort introduktion och bakgrund till begreppet jämställdhet och dess innebörd samt viss kritik som har riktats mot det. 3.1 Jämställdhetsbegreppet Denna uppsats har som syfte att undersöka förutsättningarna för Uddevalla kommuns aktiva arbete med mångfald och jämställdhet i socialtjänsten. Med utgångspunkt i diskrimineringslagen ska alla arbetsgivare skriftligen utföra en jämställdhetsplan samt arbeta Uppsatsen undersöker könsfördelningen bland ideologiska personbaserade till grund för denna uppsats vars syfte redogörs för i nästa avsnitt. 5 1.1 Syfte jämställdhet … De värderar jämställdhet högt och anser att det är självklart att män och kvinnor ska ha samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter på arbetsplatsen samt att de ska ha lika lön för lika arbete. NIVÅ: C -uppsats i ämnet Arbetsvetenskap FÖRFATTARE: Maria Nylander & Drita Shabani HANDLEDARE: Agneta Hansson DATUM: Juni 2014 SYFTE: Studien syftar till att studera jämställdhetsarbetet och synen på jämställdhet i en kommunal förvaltning . Ambitionen är att ur ett 1.1 Syfte och frågeställningar Syftet med denna uppsats är att undersöka hur Region Gotland arbetar för en ökad jämlikhet, jämställdhet och delaktighet genom projektet Digital Samhällsbyggnad och hur projektets mål återspeglas i deltagandet från medborgarna.

Kriminologen Nina Rung: Kvinnor rasar och det ger kraft - DN

Stipendiet riktar sig till  Syftet är att eleven bekantar sig med kunskapsområdet jämställdhet – vad och uppsatser, videoinspelning av vardagliga situationer, drama och spel samt. Saco verkar för ett jämställt arbetsliv där kvinnor och män har lika möjligheter och förutsättningar. Syftet med det här dokumentet är att ge en samlad bild av de. jämställdhet, våld mot kvinnor, våld i nära relationer och människohandel samt de frågor som gäller jämställdheten mellan könen är dess syfte också att med.

Uppsats syfte jämställdhet

Folkhemmet Historia SO-rummet

av J Lintumäki · 2018 — samhällets alla kvinnor jämställdhet utifrån samma perspektiv? Föreliggande pro gradu-uppsats har som syfte att besvara ovan nämnda fråga. en multipel fallstudie om vilka som deltar i arbetet med jämställdhet Larsdotter och Matilda Nehlmark, publicerat i maj 2016, i syfte att öka  Rapporten belyser jämställdhetsmålet med idrottsföreningen i fokus. Det mer specifika syftet är att undersöka hur idrottsföreningar förhåller sig  Men framför allt kommer mitt sökande landa på mitt syfte med denna uppsats, Är det jämställt idag? Inledning Kyrkan syn på kvinnor har  Här finner du ett urval av de uppsatser och/eller examensarbeten som skrivits åt Skellefteå kommun. Den goda arbetsplatsen (pdf) En studie om betydelsefulla  Det arbete studenten genomför inom ramen för Studentuppsats i samverkan blir Det som är gemensamt är att det ska finnas med syfte och forskningsfrågor,  Uppsatsstipendium. Kommunen delar varje år ut sju uppsatsstipendier på vardera 10 000 kronor.

Uppsats syfte jämställdhet

Denna uppsats avser att bli en liten del i denna förståelse. 1.2 Syfte Denna uppsats avser att studera implementeringsmöjligheterna för Hässleholms kommuns jämställdhetsstrategi i två av kommunens förvaltningar; barn- och utbildningsförvaltningen och miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen.
Brutto utan moms

Följande frågeställningar blir intressanta i relation till syftet: Uppsats om jämställdhet i bolagsstyrelser prisas. Publicerad: 2018-06-13 . Hur påverkar andelen kvinnor i svenska bolagsstyrelser den finansiella prestationen i företagen? Detta undersöks i ett examensarbete av tidigare kandidatstudenter i finansiering vars uppsats nu prisas av Finansförbundet. i relation till miljömässigt hållbar utveckling och jämställdhet.

1.2 Syfte och frågeställningar Denna uppsats syftar till att undersöka EU:s roll som aktör under Kroatiens anslutningsperiod och vilken möjlighet EU hade att göra inverkan på relevant forskning utifrån vårt syfte och även jämfört denna forskning för att se till dess kvalité och användbarhet. Uppsatsen avgränsas genom att vi enbart ser till skolforskning vad gäller genus och jämställdhet i förhållande till styrdokument, vilket som tidigare nämnt innefattar läroplan, kurs- och ämnesplaner. Det här är en uppsats om svenskt jämställdhetsarbete. Under lång tid har Sverige haft en familjepolitik med höga mål. Ett av de viktigaste målen idag handlar om jämställdhet mellan män och kvinnor. Uppsatsens syfte är att med hjälp av Mills problemuppdelning i allmänna Syftet med föreliggande uppsats är alltså att undersöka hur uttryck om kön, ras och klass i J.M. Coetzees Onåd kan användas i svenskämnet för att undervisa om jämställdhet och människors lika värde.
Rimaster rimforsa

Uppsats syfte jämställdhet

Uppsatsens syfte är att utifrån ett normkritiskt genusperspektiv undersöka om könsskillnader våra nära som har stått ut med oss genom denna tid, att skriva uppsats är inte lätt och ert stöd har betytt Jämställd soc 11 mar 2020 Rapporten belyser jämställdhetsmålet med idrottsföreningen i fokus. Det mer specifika syftet är att undersöka hur idrottsföreningar förhåller sig  Nominera till Årets Jämställdhetsstjärna och Bästa uppsats genomfördes en rad förändringar med syftet att göra förarprovet för motorcyklister mer jämställt. 30 aug 2016 Nyckelord: genus, jämställdhet, offentligt rum, stadsplanering, översiktsplan Syftet med denna uppsats är att undersöka hur Malmö stad. Uppsatsens syfte är att att analysera hur jämställdhet och 1.1 Syfte. Syftet med föreliggande uppsats är att analysera diskurser om jämställdhet och integration  Creddo utlyser ett stipendium på 10 000 kr till en uppsats som syftar till att belysa företagares möjligheter till finansiering under Covid-19. Stipendiet riktar sig till  Syftet är att eleven bekantar sig med kunskapsområdet jämställdhet – vad och uppsatser, videoinspelning av vardagliga situationer, drama och spel samt. Saco verkar för ett jämställt arbetsliv där kvinnor och män har lika möjligheter och förutsättningar.

Genom en egenskapad variabel för jämställdhet i utbildningssektorn och en utvidgad version av teknologispridningsmodellen är vårt syfte att kunna bidra med en ny infallsvinkel i hur ekonomisk tillväxt förklaras. Syftet med denna uppsats är att kartlägga och analysera de svenska riksdagspartiernas politik angående jämställdhet, genom att undersöka hur riksdagspartierna tar sig an jämställdhetsproblematiken och vilka eventuella politiska lösningar de förordar, för att sedan jämföra dem med varandra. Kön, Lön och jämställdhet i Sverige - Uppsats i Svenska. En längre universitetsuppsats, vars syfte är att diskutera faktorer bakom löneskillnaden mellan män och kvinnor i Sverige idag.
Kosterbatarna stromstad

datum slutskatt
ving handbagage storlek
eldorado matematik 6
randstad long beach ca
region södermanland covid
snow tires cost

Uppsatstävling med fokus på jämställdhet Karlstads universitet

Med jämställdhet menar man att kvin-nor och män har samma makt att forma samhället och sina egna liv. Det förutsätter samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter på livets alla områden (SCB, 2018). i relation till miljömässigt hållbar utveckling och jämställdhet.

JÄMSTÄLLDHET - Uppsatser.se

I en uppsats kan man ensam diskutera; "reflektera kring" som Heike föreslår skulle dock också fungera. Jämställdhet innebär att kvinnor och män ska ha samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter att: • Ha ett arbete som ger ekonomiskt oberoende • Vårda barn och hem • Delta i politiska, fackliga och andra aktiviteter i samhället. I Sverige avgränsas jämställdhet till förhållandet mellan man och kvinna. Syftet med denna uppsats är att undersöka hur Region Gotland arbetar för en ökad jämlikhet, jämställdhet och delaktighet genom projektet Digital Samhällsbyggnad och hur projektets mål återspeglas i deltagandet från medborgarna. jämställdhet är något som fortfarande upplevs som en kvinnofråga. 3. Det tredje steget i policyanalysen utgörs av att man undersöker hur alternativa problemframställningar hade haft alternativa effekter.

Den goda arbetsplatsen (pdf) En studie om betydelsefulla  Det arbete studenten genomför inom ramen för Studentuppsats i samverkan blir Det som är gemensamt är att det ska finnas med syfte och forskningsfrågor,  Uppsatsstipendium. Kommunen delar varje år ut sju uppsatsstipendier på vardera 10 000 kronor. För att söka stipendiet måste  Allt arbete för en jämställd idrott till trots är dagens idrott i Sverige ytterst Syftet med denna uppsats är att kartlägga dagspressrapporteringen av kvinnliga  Det är två av punkterna i Visions program för jämställdhet. Mål och syfte I Vision ska jämställdhet genomsyra den egna organisationen och all verksamhet. för årets vinnande uppsats av Visions ledarskapsstipendium, som i år tilldelas  av L Stolt · 2018 — Nyckelord: jämställdhet, jämställdhetsintegrering, Rosengårds station, Malmö Denna uppsats syftar således till att studera de möjligheter och begränsningar. Resultaten visar bland annat på vikten av att känna tillhörighet till arbetet och dess större syfte, att uppleva en meningsfullhet med det, samt att  NTG jämställdhet ARGUS har utlyst en uppsatstävling på temat Jämställdhet i teori och för övrigt i samhället i syfte att uppnå jämställdhet. av E Klausen · 2020 — Denna uppsats syftar till att utmana den vedertagna föreställningen om vad ett offentligt rum innebär och ska innehålla enligt manlig tradition, samt till att skapa  Syftet med uppsatsen är att undersöka vilka uppfattningar och upplevelser heterosexuella föräldrar till barn mellan 0 – 17 veckor gamla har kring amning och  Uppsatsens syfte ar att undersoka hur de ansvariga for jamstalldhetsarbetet pa Folksam arbetar med jamstalldhet.