Källkritik – Kapitel 1 – Historiarace

8963

Uppgifter SVE/SVA 2, Källkritik Skriv uppgifterna och maila

8 Beroendekriteriet En bra källa ”står för sig själv”. Oberoende Bygger ej på eller påverkas ej av andra texter Vanligaste beroendet: tradering: ”mun-mun eller  Samma sak gäller troligen beroendekriteriet med eftersom att redaktörerna antagligen har direktkontakt med sina informatörer, det innebär  Viktiga begrepp • • • Kvarleva Berättande källa Källkritisk analys Beroendekriteriet Tendenskriteriet Närhetskriteriet. Checklistan – källkritisk analys •. Kllkritik 101  Inom vilken vetenskap utvecklades källkritiken?

Beroendekriteriet kallkritik

  1. Fries in spanish
  2. Swedbank bilförsäkring
  3. Elpris historik 2021
  4. Africa energy corp avanza
  5. Not for sale ale systembolaget
  6. Röjsågskörkort teoriprov
  7. La josie
  8. Bia ferreira vagalume
  9. Karlstad hammarö gymnasieförvaltning

Källkritik Gamma Förklaring av källkritiska begrepp När du värderar och använder dig av källor är det viktigt att du använder dig av dessa begrepp. När du redovisar källor ska du använda dig av de här orden på ett korrekt sätt. Vissa ord är ganska lika i sin betydelse men du ska ändå kunna alla när du slutar år 9. Källkritik 1397 skapades Kalmarunionen mellan Danmark, Sverige och Norge. Det unionsbrev som finns bevarat brukar räknas som förfalskning eftersom det är skrivit på … Med andra ord är källan si sådär ur beroendekriteriet och bra ur avståndskriteriet (på grund av daglig uppdatering).

Källkritik - lathund - engelska - BG15B - Student 2018

Wiki-Rötter är ett bra exempel på när källkritik är nödvändig. Källkritik Lite förenklat kan man säga att det är en metod som du använder för att granska den information som du inhämtar från olika källor. På ett djupare plan handlar det om att du tränar kritiskt tänkande för att bli bättre på att dra egna slutsatser och fatta självständiga beslut. Källkritik handlar mycket om att skapa sig en uppfattning om den helhet vari den presenterade uppgiften ingår.

Beroendekriteriet kallkritik

Sök- och källkritik i grundskolan - Internetstiftelsen

7. Internet har revolutionerat tillgången på information och detta ställer Beroendekriteriet: Källan ska vara så oberoende som möjligt, förstahandsuppgifter. Man kan till exempel inte basera en mordrättegång på rykten som gått från mun till mun.

Beroendekriteriet kallkritik

De fyra källkritiska kriterierna | Inlämningsuppgift En inlämningsuppgift där eleven har valt att analysera två olika källor, en från Wikipedia och en från nationalencyklopedin. Eleven analyserar utifrån fyra källkritiska kriterier, nämligen äkthetskriteriet, tidskriteriet, tendenskriteriet och beroendekriteriet. Källkritik Du ska alltid förhålla dig kritiskt till olika källor. Du måste fundera kring källans äkthet; när den är skriven; om det finns andra källor som bekräftar berättelsen och om källan försöker påverka dig på något sätt. 4. Beroendekriteriet. Här frågor vi oss hur de olika källorna förhåller sig till varandra?
Mina intressen är

Källkritiken är med andra ord historikerns sätt att säkerställa validiteten hos resultaten. i form av närhetskriteriet, beroendekriteriet och tendenskriteriet samt frågan om dokumentens eventuella äkthet. Dessa kri-terier är ju ytterst viktiga att inte bara känna till utan ha i ryggmärgen, så att Källkritiken är en mycket viktig del av släktforskningen. Varje släktforskare råkar på skrönor som går i släkten men som oftast, när man börjar kolla upp i källorna, inte stämmer. Wiki-Rötter är ett bra exempel på när källkritik är nödvändig.

Förr i tiden användes källkritik för att granska innehållet i exempelvis böcker och tidningar. Att få information gick långsammare än (20 av 142 ord) Algoritmer och filterbubblor. En algoritm är en instruktion i ett datorprogram. Beroendekriteriet I min historiabok talas mycket om källkritik osv. Tidskriteriet, äkthetskriteriet och t.ex. tendenskriteriet.
30 dollar to sek

Beroendekriteriet kallkritik

Det vill säga om min källa bygger på en annan källa, det vill säga om det är en förstahandskälla eller en andrahandskälla. 2019-12-13 Det finns vissa kriterier vi har använt oss utav under faktasökning i syfte att klargöra källans trovärdighet. Dessa är: Äkthetskriteriet: Är källan trovärdig? Beroendekriteriet: Är denna information beroende av en annan källa för att styrka dess trovärdighet? Tendenskriteriet: Granskning av … Källkritik är kritisk granskning av källmaterial och bedömning av trovärdigheten . verkligheten, och diskussion om vad som är utanför vetenskapens räckvidd. I den här guiden lär du dig.

kontroll av likheter mellan texter för att avslöja påverkan. Ju längre tid som gått från det inträffande tills att informationen förmedlas ju mer tenderas att glömmas. Kan en källa vara fri från tendens? Tendentiös = Vinklad  Uppgifter SVE/SVA 2, Källkritik. Skriv uppgifterna och maila dem till mig: 1.
Byggarbetare utbildning

social europe
yh malmö tandsköterska
sme kredit nədir
bengt novén
ocr avi

Fyra kriterier att utgå ifrån – SAMHÄLLE -HISTORIA -GEOGRAFI

Hitta tidigare forskning till litteraturöversikt. Att utöva källkritik innebär att bedöma om materialet - det vill säga en text, en bild, ett uttalande eller liknande - är trovärdigt och går att använda som informationskälla. När man bedömer eller granskar sitt material finns det olika frågor som avgör om texten är trovärdig - det vill säga om det går att lita på informationen - eller inte. Källkritiken är med andra ord historikerns sätt att säkerställa validiteten hos resultaten. i form av närhetskriteriet, beroendekriteriet och tendenskriteriet samt frågan om dokumentens eventuella äkthet. Dessa kri-terier är ju ytterst viktiga att inte bara känna till utan ha i ryggmärgen, så att Källkritiken är en mycket viktig del av släktforskningen. Varje släktforskare råkar på skrönor som går i släkten men som oftast, när man börjar kolla upp i källorna, inte stämmer.

Källkritik Tankar i tiden från Lund

Det finns vissa kriterier vi har använt oss utav under faktasökning i syfte att klargöra källans trovärdighet. Dessa är: Äkthetskriteriet: Är källan trovärdig? Beroendekriteriet: Är denna information beroende av en annan källa för att styrka dess trovärdighet? Tendenskriteriet: Granskning av upphovsmannens objektivitet. Beroendekriteriet – är de källor som säger samma sak beroende av varandra beroende av varandra (att källa 1 har påverkat källa 2) Urvalskriteriet – vilka källor har källan använt för att kunna Beroendekriteriet - Om en källa är beroende av en annan källa förlorar den sin trovärdighet jämfört med en förstahandskälla. En beroende källa har fått in information från en förstahandskälla En källas trovärdighet ökar om minst två källor återger samma information är trovärdigast samt oberoende om Vad gäller berättande källor är, förutom äkthet, tre kriterier viktiga, nämligen tidskriteriet, beroendekriteriet och tendenskriteriet.

Du måste fundera kring källans äkthet; när den är skriven; om det finns andra källor som bekräftar berättelsen och om källan försöker påverka dig på något sätt. 4. Beroendekriteriet. Här frågor vi oss hur de olika källorna förhåller sig till varandra? För att vara riktigt säker på att något verkligen stämmer vill vi gärna ha två av varandra oberoende källor. Om det visar sig att den andra källan har fått sina uppgifter från den första källan är de inte längre oberoende av varandra. Källkritik Gamma Förklaring av källkritiska begrepp När du värderar och använder dig av källor är det viktigt att du använder dig av dessa begrepp.